Reach

De REACH-verordening

De Verordening (EG) nr.1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, goedgekeurd op 18 december 2006 en van kracht sinds 1 juni 2007, genaamd 'REACH' (acroniem van'Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals'), voorziet in de registratie van alle stoffen die in hoeveelheden van meer dan een ton per jaar in de Europese Unieworden geproduceerd of ingevoerd.


Het doel van deze verordening is om een nieuwe inventarisatie te maken van de chemicaliën om het bewustzijn te vergroten van de gevaren en risico's die chemische producten met zich meebrengen en om een hoger beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu te waarborgen.

Het registratieproces eindigt op 1 juni 2018, ongeveer 11 jaar na de inwerkingtreding van de verordening. In deze jaren heeft Zep Italia zich ingezet voor de naleving van de verordening door:
  • het doorgeven van de informatie in de toeleveringsketen
  • de herformulering in Europa van producten van buiten de EU
  • verificatie van de volledigheid van de gegevens op het veiligheidsinformatieblad
  • het bijwerken van de veiligheidsinformatiebladen
  • het bijwerken van de productlabels.

ZEP ondersteunt ten volle de inspanningen van de Europese industrie om, waar mogelijk, geen gebruik meer te maken van ongewenste en hoogst gevaarlijke elementen in de eigen formules.

Voor meer informatie is de referentiewebsite die van ECHA, het agentschap van de Europese Unie.
Logo Zep

Zep is in Europa aanwezig met twee productiemaatschappijen (Verenigd Koninkrijk en Italië) en een groot aantal verkoopmaatschappijen en distributeurs in onder andere Nederland, België en Duitsland.

Zep World

Contact

Nederland
Vierlinghweg, 30
4612 PN Bergen op Zoom (NL)
T: (+31) 0164 250100
F: (+31) 0164 266710
info@zepbenelux.com

België
Quellinstraat, 49
2018 Antwerpen (B)
T: (+32) 02 3470117
F: (+32) 02 3471395
sales@zep.be